Det finnes ingen godkjenningsordning for datablader.

Tilfredsstillende deklarert betyr at alle pliktige opplysninger er oppgitt. Feil kan allikevel forekomme. Det er virksomheten selv som har ansvar for å oppgi korrekte opplysninger. Ikke tilfredsstillende deklarert betyr at virksomheten ikke har oppgitt alle pliktige opplysninger til Miljødirektoratet produktregisteret.

Virksomheten har mulighet til å registrere miljømerkene Svanen og EU blomsten for sine produkter.

Faremerkingen slik den er gitt av virksomheten.

CLP faremerking slik den er gitt av virksomheten.

Sikkerhetsdatablad ikke publisert Hjelp

Leverandøren har ikke publisert sikkerhetdatablad for produktet på PIB. PIB er en gratis offentlig tjeneste for distribusjon av datablad. Kontakt leverandøren på adressen nedenfor for å få datablad for produktet.

Du kan også forsøke et databladsøk hos systemleverandør.

Ansvarlig virksomhet

Bergen Engros AS, Avd. Bergen Kjemi, Postboks 46 Ytre Arna, NO-5889 Bergen, Norge (Virksomhetsnr: 954685500)
Informasjon om deklarasjoner fra produktregisteret er sist oppdatert 08-12-2015

Mer om produktet

Deklarasjonsnr Hjelp

110905    (Status: Tilfredsstillende deklarert)

Svanen eller EU-blomsten Hjelp

Ingen.

Merking i henhold til CLP Hjelp

Kronisk helsefare
FARE
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Bransjer

18.1 TRYKKING OG TJENESTER TILKNYTTET TRYKKING (201)
25.61 OVERFLATEBEHANDLING AV METALLER (442)
45 HANDEL MED OG REPARASJON AV MOTORVOGNER (3488)
PR.1 PRIVAT ANVENDELSE (4898)

Produkttyper

B18100 BILPLEIEMIDLER, GENERELT (214)
M10100 FARGEFJERNERE TIL TRYKKFARGER (24)
R10100 AVFETTINGSMIDLER (1120)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for SEID DELTA er gitt til Miljødirektoratet produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og forurensing. De vanligste bruksområder og bransjer for SEID DELTA er angitt for deklarerte produkter. Svanemerket og EU-blomstmerket kan være angitt. Det er leverandøren som er ansvarlig for at HMS informasjonen i et datablad er korrekt.