Det finnes ingen godkjenningsordning for datablader.

Tilfredsstillende deklarert betyr at alle pliktige opplysninger er oppgitt. Feil kan allikevel forekomme. Det er virksomheten selv som har ansvar for å oppgi korrekte opplysninger. Ikke tilfredsstillende deklarert betyr at virksomheten ikke har oppgitt alle pliktige opplysninger til Miljødirektoratet produktregisteret.

Virksomheten har mulighet til å registrere miljømerkene Svanen og EU blomsten for sine produkter.

Faremerkingen slik den er gitt av virksomheten.

CLP faremerking slik den er gitt av virksomheten.

Siste sikkerhetsdatablad for produktet (se tidligere versjoner)

Sist revidert 2006-10-12.

Kopiere lenken til dine egne websider/systemer. Lenken vil gi den siste versjonen av dette datablad med aktiv status. Hvis leverandører sletter/deaktiviserer alle versjoner av et datablad, vil lenken informere om det. http://www.pib.no/Print.aspx?Gui/HmsPage&di=721

Ansvarlig virksomhet

AS Eivind Brosstad, Postboks 33 Mortensrud, NO-1215 Oslo, Norge (Virksomhetsnr: 971671122)
Informasjon om deklarasjoner fra produktregisteret er sist oppdatert 08-12-2015

Mer om produktet

Deklarasjonsnr Hjelp

90021    (Status: Tilfredsstillende deklarert)

Svanen eller EU-blomsten Hjelp

Ingen.

Merking i henhold til forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier Hjelp

Helseskadelig
R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
R66 GJENTATT EKSPONERING KAN GI TØRR ELLER SPRUKKET HUD

Bransjer

45.112 DETALJHANDEL MED BILER OG LETTE MOTORVOGNER, UNNTATT MOTORSYKLER (6)
45.2 VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV MOTORVOGNER, UNNTATT MOTORSYKLER (2792)
45.4 HANDEL MED MOTORSYKLER, DELER OG UTSTYR. VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV MOTOR (55)

Produkttyper

B18100 BILPLEIEMIDLER, GENERELT (214)
R10100 AVFETTINGSMIDLER (1120)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for FOMA AVFETTING er gitt til Miljødirektoratet produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og forurensing. De vanligste bruksområder og bransjer for FOMA AVFETTING er angitt for deklarerte produkter. Svanemerket og EU-blomstmerket kan være angitt. Det er leverandøren som er ansvarlig for at HMS informasjonen i et datablad er korrekt.