Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Hjelp til søking

Oppgi et helt eller delvis navn på det kjemiske produktet eller den leverandøren du ønsker informasjon om. Du kan bruke * for å matche et eller flere tegn i navnet. Eventuelt kan du angi produktets deklarasjonsnummer hos Miljødirektoratet produktregisteret. Kilde: Miljødirektoratet produktregisteret.

Bla gjennom produkter

Kjemiske produkter deklarert til Miljødirektoratet produktregisteret har informasjon om de vanligste typene bruk og bransjene som benytter dem. Du kan bla gjennom etter produkttyper, bransjer, CLP faresetninger eller risikosetninger under. Oppdelingen følger internasjonale standarder for gruppering med angitt UCN kode for produkttyper og SIC kode for bransjer. I listene vil det framgå hvilke produkter som er miljømerket hvis leverandøren har oppdatert dette i PIB. Samme produkt kan være listet flere steder. Antall produkter i hver gruppe er angitt i parantes.

 

     

Deklarasjonsdataene fra produktregisteret i Miljødirektoratet er sist oppdatert 20-12-2017.Databladsøk hos systemleverandør

Velg faresetning (eventuelt produkttype, bransje eller risikosetning)

Du kan også finne frem til et produkt gjennom å navigere fra toppnivå av produkttyper, bransjer eller risikosetninger. Hjelp

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å