Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Validering avgjør om Xml-filen er lovlig i forhold til kravene til revisjon 4.0.2 release candidate av Xml standarden for sikkerhetsdatablad.
Angi filnavn på Xml filen som inneholder sikkerhetsdatabladet du vil laste opp


 


Her er et eksempel på en gyldig SDSComXml 4.0.2 release candidate fil. Merk at flere browsere omformatterer kommentarer og plasseres dem på linjen under i stedet for på slutten av linjen de tilhører.

For å validere Xml filer etter SdsComXmlLight 4.0 standarden, klikk her.

For å validere Xml filer etter versjon 2.0 av standarden, klikk her.