Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Avansert søking

Produkter kan søkes fram etter en rekke kriterier som bransje, produkttype, faremerking, risikosetninger, navn, deklarasjonsnummer, leverandørnavn, etc. Flere kriterier kan kombineres ved å legge til flere rader. En kan også fjerne deler av et utvalg ved å legge til rader merket med ekskluder. For hver rad som legges til, vises antall søketreff og utvalg hittil nederst på siden. Et søkekriterie kan fjernes ved å klikke på slettesymbolet til høyre for søkekriteriet.

Slett