Avansert søking

Produkter kan søkes fram etter en rekke kriterier som bransje, produkttype, faremerking, risikosetninger, navn, deklarasjonsnummer, leverandørnavn, etc. Flere kriterier kan kombineres ved å legge til flere rader. En kan også fjerne deler av et utvalg ved å legge til rader merket med ekskluder. For hver rad som legges til, vises antall søketreff og utvalg hittil nederst på siden. Et søkekriterie kan fjernes ved å klikke på slettesymbolet til høyre for søkekriteriet.

Slett