Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
BOILER-TEC 1154897 
BOILER-TEC 206 N ALFA-DISP54895 
COOLER-TEC KI 64054896 
HEYDI KLINKEROLJE24442 
KEIM LOTEXAN40833 
KEIM LOTEXAN-N82573 
LARVIK ZINC OXIDE69246 
Osmafin Aquablock Plus321579 
SpaTime Kalk-Ex315614