Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
AQUACRYL BLÅ 35/782717 
AQUAJET BLÅ PMS 2748C82722 
Novaset 4216/40319223 
OFFSET AUXILARY 438-KRAFTOSPEED95011 
UNICURE UV FARGER65210 
UVALUX U40 Series604024