Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
BascoPrint 63 (63-0001-000)313448 
LIBRAMATT LIM 17012523 
LIBRAPRINT LIP97087093 
POLYPLAST PY - PY00A70547 
SPECIAL SKI VVM2187101 
VL-8000 (PVC TRYKKFARGER)30674