Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
DOTEX318330 
UVISPEED GLOSS UG-UG00B81817 
UVISPEED GLOSS UG-UG00C81818 
UVISPEED GLOSS UG-UG00D81816 
VISPROX TCI 8700 INK3130