Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
331-0400 Ethyl acetate303366 
361-0703 Ethoxy Propanol303364 
441-93054 Sun Shrink White303411 
449-90050 Starlam White303367 
486-04499 Maxiflex Mat Surface VSH303410 
49-01071 Overprint Varnish 1K303466 
9762040 Hvid NC Pasta303506 
Flexo Proxess X9904 Cyan WC1T-504S313210 
Flexo Proxess X9906 Magenta WC1T-305S313209 
Flexo Proxess X9916 Svart WC1T-903S313211 
FLEXOPROCESS X82725 
L 17782718