Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
2- NITRODIPHENYLAMINE (2-NDPA) (898983)170364 
6PPD602777 
725287 SENSATIONELLE T4006314626 
731079 FLORAL D 12889 A14623 
754510 INDEED D60313 C13879 
ADDLOX L25300245 
ADDLOX L50100380 
Baynox314383 
BHT602450 
BHT (BUTYLHYDROXYTOLUEN)34257 
BPR34579616990 
Deltagran Qreanti ZMMB602842 
ETHOXYQUIN FEQ 50034256 
Helmlox 50 (Ethoxyquin)600651 
HOSTANOX O 10 POWDER43951 
Ink Readi322483 
Ionol CP600652 
NATRIUMMETABISULFITT82193 
PETROMEEN 3F2185068 
PROTAIN® OT 50694432 
Purolan BHT318534 
RALUQUIN FLYTENDE34254 
SALICYLIC ACID326289 
TMQ602779 
VANLUBE 7310546 
Verdilox IP GT Dry317515