Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
503116 Annatto 1% P-WS E160b605529 
503180 Annatto 2.5% L-WS E-160b318647 
BC-100T-WSS614419 
Fruitmax Dragonfruit 301 WS614422 
LUCANTIN PINK 20% CWD319395 
LUCANTIN PINK 20% CWD+323232 
Rapidase Smart608099