Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Banana Flavour 68222614634 
Butter Flavor 050001 T02331607569 
Butter Flavor 050001 T00352607570 
Butter Flavour308746 
DIACETYL43576 
ETYLVANILLIN308800 
Lemon Flavor 051124 A607573 
Strawb WMelon Fl Durarome A 882091 FBSS1999607577 
VANILLIN308799