Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Butter Flavor 050001 T00352607570 
Butter Flavor 050001 T00815 607567 
Butter Flavour308746 
DIACETYL43576 
ETYLVANILLIN308800 
Strawb WMelon Fl Durarome A 882091 FBSS1999607577 
VANILLIN308799