Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
400/20 DURRANS SVERTE75253 
Alko A 91317907 
DURSLAG90740 
DYCOTE 1185805 
DYCOTE 34 ESS85803 
DYCOTE D BN 13085804 
DYCOTE D R 8785806 
ISOMOL 19085734 
NATURLIG GRAFITT75250 
SEMCOSOL ZPX76346 
SENTRIFUGALSVERTE75256 
SIRCONE SVERTE75249 
TENO COATING 69 PX23562 
TENO COATING BBP21853 
TENO COATING BBPX304554 
TENO COATING ZBBP-1623774 
TENO COATING ZBBP-K7343218 
TENO TEC 5800B600422 
TROUGH PS2 POWDER90741 
Velvacoate ST 80292495