Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
ECOPART 9090522 
FORMOLJE DMA 3000313624 
FormWay 10600919 
FormWay 10 White600898 
FormWay 22600899 
FormWay 8 Emulsion600900 
Formway HPX 11 BIO614762 
Forskalingsolje, Art. nr. 1893 500312418 
KB EXTRAMOULD LA08614216 
Lubetech forskalingsolje 040600582 
Malthus FormWay 10-S600902 
MASTERFINISH FW 32390152 
Methyl CARBITOL™ Solvent Fuel Additive Grade NATO608433 
PRELLEX83776 
STRUB Mirratol 422 V3616429 
STRUB Mirratol 455608019 
TEXAFORM CR 356948 
TEXAFORM PR558293 
ZETA MO 1980600177