Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
ABR HC+316890 
BIOLOGISK LUKTFJERNER91224 
BIO-O11677 
DASIC SLICKGONE NS160093 
Keroflux 6096609862 
Micro-Blaze Liquid Spill Control310919 
ODOR ELIMINATOR LIQUID (OE)12620 
REACRE HYDROCARBON (I.E.MIKROTROFEN II)190311 
SEACARE O.S.D.16164 
Slickgone NS325763