Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
ACO HYGIENE BIOCIP 192185 
ACO HYGIENE BIOCIP 192185 
ACO HYGIENE CIP ALKA 1450616 
ACO HYGIENE CIP ALKA 1450616 
ACO HYGIENE CIP ALKA EDTA304427 
ACO HYGIENE CIP ALKA EDTA304427 
ACO HYGIENE CIP PH18601 
ACO HYGIENE CIP PH18601 
ACO HYGIENE CIP PHF91324 
ACO HYGIENE CIP PHF91324 
ADJUNCT B PHOSPHATE BOILER WATER TREATMENT40309 
AGK-100 BOILER AND FEEDWATER TREATMENT40310 
AKTIPHOS 4130318623 
Aktiphos 4132317679 
ALKA CIP STERK170662 
AQUA CIP300051 
ARROW SODAKLENZ EXCEL33097 
ARROW SODAKLENZ EXCEL33097 
Avkalkningsmiddel RM 511603566 
Bio Gen Active® Scale 130603333 
Blue Peter Systemrens314855 
Blue Peter Systemrens314855 
BREX1833 
BWT Liquid Plus308506 
CAT SULPHITE L17130 
Cip Aciren327645 
Cip Alka 109327649 
Cip Alka 57327647 
Cip Alka 90327651 
CLIMAX DIVOS 2- 
COMBITREAT18209 
CONDENSATE CONTROL17079 
Condensate Treatment 9-150308301 
CYCLOHEXYLAMIN51764 
DEDAMIN G203214 
DIVOS 260740 
DIVOS 260740 
DRAINBO Marine & RV Treatment and Cleaner326077 
DRAINBO Septic System Treatment and Cleaner326078 
DREWPLEX AT43644 
ENERGI PLUS 11535015 
Engine Water Treatment 9-108308507 
Engine Water Treatment 9-111 AL308503 
EW 5 CIP324049 
F40 LORO52952 
Forgasser- og spjeldhusrens314971 
Funksjonsforbedrer diesel314972 
GAMAZYME CONCENTRATE 20X203057 
H.D. FABRIK CLEANER CONCENTRATE43092 
HOLTS SPEEDFLUSH RADIATORRENS25610 
IC Clean 1 Conc316989 
IC Dissolve 1 Conc316988 
IC SPLIT 1316990 
IKM Clean L-1100316724 
LIQUITREAT16182 
MANGANESE (II) ACETATE TETRAHYD600429 
MARCLEAN CO-180848 
MARCLEAN SC80932 
Maritim Septikrens322355 
Maritim Vanntankrens605441 
MIDA FLOW 110324634 
MIDA FLOW 142324633 
MIDA FLOW 202324632 
MIDA FLOW 210324631 
Monoetanolamin 99%600881 
Multiplus308502 
Nalfleet 9-512314589 
Nalfleet Nalcool 2000308303 
NATRIUMHYPOKLOTIITTOPLØSNING 15%85846 
NATRONLUT35513 
OXYGEN SCAVENGER PLUS52696 
P3 LUT21773 
P3 LUT21773 
PressurePro Maskinbeskyttelse RM 11027085 
PressurePro Maskinbeskyttelse RM 111 Advance 2160458 
RADIATOR FLUSH 84667130232 
RBI TANKRENS160057 
RO Alkaline Cleaner317989 
RO Bisulphite314594 
RO Mild Acid Cleaner317988 
ROCOR NB LIQUID17129 
SALTSYRE39007 
SEID INDUSTRIRENS43353 
SEQUION SL 4010355 
Sterkrens2317330 
Stoutrens2317331 
Tankleen Tar602428 
Vacuum Pipe Cleaner304539 
ZYM-TECH 081203215 
ØJ CIP-RENS 2410395305