Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
15% PTZ I METYLETYLKETON160029 
Accu-Tab608521 
Albatex AB-45303894 
ALCALASE A.F. 2,4 L120121 
Algicid konzentriert, schaumfrei, flüssig608527 
Aluminiumspulver614170 
ALUMINIUMSULFAT83346 
ALUMINIUMSULFAT608526 
AMMONIAK, VANNFRI203353 
Ammoniakk321746 
AMMONIAKKLØSNING 15%170008 
Ammoniumpersulfat314512 
Ammoniumpersulfat314512 
ANODEMASSE18832 
Argon607908 
AVITONE A59401 
BELSIL® DM 5075824 
BENSOSYRE60902 
Bio Blå608528 
BIO Grønn608529 
Bio Hvit A608530 
BORSYRE/KOPPERSULFAT 90/1075644 
BRENT KALK76600 
BWT Aktivt klor Granulert603995 
CALCIUM BROMIDE46034 
CEMENT ADDITIVE D181110301 
CH 1260 E614726 
CHLORINE83574 
CHLORPARAFFIN 40 FLUSSIG34172 
Clarite ONE314401 
CLARITE WIN171064 
Clarite WO314402 
COAL TAR PITCH MELTED86244 
COS 9191203863 
DIMETHYL DISULFIDE EVOLUTION DMDS EVOLUTION83421 
DISSOLVINE GL-38600328 
DO ODOR DRAIN311759 
DYNAMON FLOOR W100614584 
EC 6351A18756 
EC9021A18760 
Eddiksyre 60%309511 
EDDIKSYREANHYDRID23440 
ERIONAL RF101708 
ETHANOL 80-100%130489 
ETHANOL 80-100%130489 
EXPANCRETE313623 
FlexWay RP 20600913 
Formalin 24,8%600989 
Formalin 35%600920 
FORMALIN FH 25/5,5 S7289 
FORMALIN FH 35/15 S1532 
FORMALIN FH 35/5,5 S24641 
Fosforsyre 75%315719 
Fosforsyre 75% og 85%600863 
GEM-GP307555 
HTH CALSIUMHYPOKLORIT 65%2482 
HYDROGEN100254 
JERN(II)SULFAT83358 
KALILUT 25%314131 
KALILUT 40- 50% 120066 
KALSIUMKLORID70333 
Karbondioksid607914 
KATODEAVFALL160052 
KemGuard C1 1584D311948 
KemGuard C1 1584D311948 
KemGuard CI 1897312309 
KemGuard CI 1897312309 
KOBBERSULFAT83380 
LIQUID COAL TAR PITCH86242 
LITIUMCITRAT TETRAHYDRAT602616 
LP ADDITIVE 989293102 
LUPEROX 219-EN 50100175 
LUPEROX 219-EN 50100175 
LYOPRINT RG GRAN.101625 
M.A.G.A. C 098 NOR2110612 
MA.G.A. /C098 CSC308145 
MA.G.A./C 98 NOR 5608408 
MA.P.E./CR 05 AF304051 
MAPEAIR 25602803 
MAPEAIR 50602804 
MAPEAIR 50 1:3607714 
MAPEAIR 50 1:9602805 
MAPEAIR L602806 
Maursyre315718 
MAURSYRE 85%34250 
MedicWay 15600906 
MET / TEG 50/50%93271 
Myresyre 78%327662 
N.T.A. Pulver600878 
NATRIUM ETHYLAT 21%75592 
Natriumhypokloritt603998 
NATRIUMHYPOKLORITT-LØSNING76478 
Natriumsulfid324835 
NATRIUMSULFID21125 
NIKKELSULFAT100692 
Nitrogen607910 
NORPOL LP ADDITIV 988834925 
NORPOL LP-ADDITIV 988032434 
NORPOL LP-ADDITIV 988532433 
NORPOL LP-ADDITIV 9887/PD-328132436 
NORPOL LP-ADDITIVE PD 3307302296 
Nytex 810311719 
PERKADOX AIBN55483 
PERKADOX AMBN56613 
PRODUKT A13147602583 
PROTAMEX44105 
PURASPECJM 6255614741 
RE-CON ZERO COMP. B312438 
Salpetersyre 53%315720 
Saltsyre 10%602611 
SCAVTREAT 100519760 
Scavtreat 1031614581 
Scavtreat 1215308813 
Scavtreat 14870614628 
Scavtreat 15211614546 
Scavtreat 15673614812 
Scavtreat 7103306363 
SITRONSYRE75890 
STANDOX SILISTOP4276 
STANDOX SILISTOP4276 
SULFAMIC ACID46152 
SVOVELSYRE 20%82374 
Svovelsyre 20-30%608630 
SVOVELSYRE 37%82402 
SVOVELSYRE 50%82373 
SVOVELSYRE 65%82372 
SVOVELSYRE 96%59478 
SVOVELSYRE 96%30157 
TAPPI-75-AL66868 
TRIGONOX 101-E50102358 
TRIGONOX 11756266 
TRIGONOX 187-W26100816 
TRIGONOX 23-C7514813 
TRIGONOX 29 C 5059110 
TRIGONOX 36-W50100261 
TRIGONOX EHP-W60100262 
TRIGONOX EHP-W60100176 
TRIGONOX EHP-W60100176 
Uniperol AN601032 
Uniperol IT600858 
VINSYRE83371