Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
ACCUSET D19754578 
CENSPERSE PC31171040 
CENSPERSE RT01170699 
CENSPERSE RT02170697 
HR-2559908 
HR-25L N608145 
Litiumkarbonat600874 
MAPETARD FORM110738 
Natriumaluminat løsning600876 
SCR-500L608147 
SikaTard-930614399