Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
ALUMINIUMETS 16:1:1:2 (N)55808 
BUFFERED OXIDE ETCH59472 
Hydrofluoric acid 71-75%22185 
N-METYLPYRROLIDON NMP55994 
SALPETERSYRE 70% N56004 
SALTSYRE 35-37% (N)55820