Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
ALUMINIUMETS 16:1:1:2 (N)55808 
BUFFERED OXIDE ETCH59472 
Hydrofluoric acid 71-75%22185 
N-METYLPYRROLIDON NMP55994 
SALPETERSYRE 70% N56004 
SALTSYRE 35-37% (N)55820