Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
AG 620657172 
ALKAMULS B200104 
AMIDET N83348 
AMPHOLAK YCE9309 
ARKOPAL N 13043164 
AROMOX 14D-W970300252 
AROMOX B-W 500300254 
ARQUAD 2HT-7558893 
ARQUAD MCB-5057737 
ASAB OPS85008 
BACTOSOL AP LIQ43942 
BEROL 798398 
BEROL EVC58389 
BEROL R648101462 
BIB 70-M69219 
BIB 70-T69218 
BIB 80-M69217 
BIB 80-T69216 
BIB 90-M69215 
BIB 90-T69214 
Borron DN310648 
Borron SAF309536 
Borron SE320755 
Budal SAPP600040 
CARBO-MUL HT-N110866 
DELTA-MUL™ XS616923 
Dicera NE326291 
DISPERSOL 585-A120266 
DISPONIL 2310655 
DISPONIL A 3065604198 
DISPONIL PGE 11028972 
DISPONIL SOS 842309153 
DISSOLVAN 4411-1 CONC.170577 
DISSOLVAN 5022- 1CONC75949 
DISSOLVER GX 576268 
DMO8665454357 
DMO8667554407 
DODIGEN 351936684 
DOWFAX (R) 2A1 SOLUTION SUFACTANT30104 
DREWFRESH 200075413 
DUOMEEN T100201 
EMUL HT46284 
EMULGATOR F 828826 
EMULGATOR F8102022 
Emulgator RMH 8435320957 
EMULPHOR OPS 2514063 
EMULSION A PRODUCT CODE 7101713045 
EMULSOGEN E36718 
EMULSOGEN OG10941 
ESTISURF M31203857 
ESTISURF M35203252 
ETHOMEEN C/1256985 
ETHOMEEN T/1256986 
ETHOMEEN T/1558907 
ETHOMEEN T/2058908 
ETHOMEEN T/2557738 
ETHYLAN HB 158297 
Faze-Mul CW306350 
GENAMIN CC 500 A36731 
GENAMIN S-100 LIQ.38450 
GENAPOL O-08055789 
GLUCOPON 650 EC/MB604156 
HOSTAPHAT L 23736678 
LEVAL AR 15600059 
Lialet 111-10303637 
LUTENSIT TC-CS 40101836 
LUTENSOL FT AO 3319417 
LUTENSOL XP 40604195 
MAGMA-VERT™603285 
MARLIPAL 013/12065294 
MARLIPAL 013/3065290 
MARLIPAL 013/6065291 
MARLIPAL 013/7065292 
MARLIPAL 013/8065602 
MARLIPAL 013/9065293 
MARLIPAL 24/20602921 
MEDIALAN LD55693 
MONOETHANOLAMINE MEA57743 
MUL XT307772 
MULSIFAN RT14610429 
NS-MUL™600528 
OMA 411304 
OMNI-VERT™309220 
One-Mul306416 
PARAMUL120062 
PERFOR MUL600515 
PETRO BA POWDER100821 
Phasetreat 14877614572 
PHASETREAT 608214542 
PHASETREAT 609114559 
PHASETREAT 6420120447 
Phasetreat 6666304878 
Phasetreat 6797304879 
Phasetreat 6891307093 
PHASETREAT 761575943 
PHASETREAT 762394910 
PRAEPAGEN 344536670 
PRAEPAGEN 431776274 
REDICOTE EM4475884 
REWOPAL M 36512390 
RHODACAL DS 1091433 
SEM-1205608148 
SIKA SEPAROL MB-505302582 
SN-480199 
SURFYNOL 104 PA57219 
SURFYNOL 104E58242 
SURFYNOL 104PG5059484 
SURFYNOL 104S58940 
SURFYNOL TG57021 
SYNPERONIC 13/1020742 
TENSAGEX DES32320838 
Textrol F10608691 
UFAPLAST TPB67454 
UFAPOL EPL 2567449 
UFAPOL EPO 367452 
UFAPOL EPO766109 
UFAPOL SLS 3067450 
UFAPOL TEP 266108 
UFAPOL TEP 460612958