Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
ADDITOL XL 25037332 
ADVANTAGE 456N308359 
ADVANTAGE 456N308359 
ADVANTAGE 456N308359 
Anti-Terra 203309395 
Anti-Terra U309396 
Anti-Terra-U 100324498 
Anti-Terra-U 80324497 
Anti-Terra-U 80319029 
Anti-Terra-U 80319029 
ARMOHIB PC-150150766 
BIM AP 1711160133 
BUSPERSE 242245874 
BUSPERSE 4745676 
BYK-9076326474 
BYK-A501326473 
BYK-P104S304985 
Bykumen304969 
Byk-W 985309393 
CARBOWET GA 21158426 
DARVAN 710757 
DISPERBYK 10137375 
Disperbyk-106314195 
Disperbyk-107304976 
Disperbyk-110304971 
Disperbyk-111324493 
Disperbyk-140304983 
Disperbyk-145309394 
Disperbyk-163304978 
Disperbyk-174304990 
Disperbyk-180304970 
Disperbyk-185314196 
Disperbyk-191304991 
Disperbyk-2015314198 
DISPEX GA 4026898 
DISPEX SODIUM SILIKAT53799 
DREWPHOS 2600E310366 
DREWPHOS 2600E310366 
DREWPHOS 2600E310366 
DREWSPERSE 739314167 
DREWSPERSE 739314167 
DREWSPERSE 739314167 
DREWSPERSE SWD40334 
EFKA-404712289 
ETHOMEEN C/25317757 
FENNODISPO 32060395 
FENNODISPO 32060395 
Fennodispo 525- 
Fennodispo 530- 
FENNODISPO 530/52559324 
FENNODISPO 530/52559324 
Fennodispo A 41- 
Fennodispo A 41- 
Fennodispo A 48- 
FENNODISPO A-41/A-4858351 
FENNODISPO A-41/A-4858351 
GLUCOPON 225 DK604174 
Invaderm AL309531 
Invaderm P309529 
Lactimon-WS309397 
LANKROPOL OPA9656 
Muc-Off MO94604241 
Nalco 8683304596 
NOPCO DBS 23%602631 
NOPCOFLOC ENA-4031602813 
NOPCOSPERSE ENA 2007616958 
NOPCOSPERSE ENA-2048607889 
NOPCOSPERSE ENA-2050607892 
NOPCOSPERSE ENA-2123607894 
NUOSPERSE FA 19611362 
NUOSPERSE FA 62513199 
Nytex 801315906 
O.S.D/LT OIL SPILL DISPERSANT40352 
OLJESANERINGSMIDDEL50167 
OROTAN™ 731A ER Dispersant608409 
OSIMOL A34650 
PERLANKROL FF9655 
Polymer of diallyldimethylammonium choride (polydadmac)602946 
Power Extract321580 
Rheoperse 3830326287 
Santec 300614633 
SAPETIN D 2011582 
SIKA VISCOCRETE 20 HE190127 
SIKA VISCOCRETE FB-2190093 
SIKA VISCOCRETE POLYMER PC-2190092 
SIKA VISCOCRETE PRECAST190087 
SIKAAER-S68102 
SOLSPERSE 1394023010 
SOLSPERSE 27000608009 
SURFYNOL 104 DPM101020 
SURFYNOL 420101023 
Surfynol 465306072 
Surfynol 500 S306070 
Surfynol AD 01101025 
SURFYNOL GA57020 
SURFYNOL TG57021 
WETFIX BE75886 
WETFIX N42275887 
ZENIX DC208192348 
ZENIX DC208192348 
ZENIX DC208192348 
ZENIX DC314091172 
ZENIX DC314091172 
ZENIX DC314091172