Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
2-ETYLHEXANOL27842 
ADDITIVE OF94926 
AG 621057188 
ALBAFLOW PAD101698 
BEROL 04858972 
BEROL 04858972 
BEROL 3979586 
BYK W 98037378 
Byk-315303918 
Byk-S706303922 
Byk-W 985308608 
DACPON 27-23101401 
DACPON 27-23101401 
FOAMGUARD ENA-324602820 
Fuktemiddel600214 
Gilnox321924 
GLUCOPON 600 CSUP614434 
HYDROCOND WH 10046103 
HYDROFAST AFS 332170057 
HYDROFAST AFS 341170844 
HYDROFAST ARH 300102124 
HYDROFAST ARS 318170056 
Hydrofast GS 307321923 
HYDROFAST GS 339102125 
HYDROLUX ARS 306101002 
HYDRONEWS TM 118170059 
HYDROPLUS 10170843 
Invadine 650314403 
ISOPROPANOL AQ30010025091 
ISOPROPANOL M/ETYLACETAT33521 
LUTENSOL FT AO 7320474 
NOPCOMASTER ENA-6012602822 
NOPCOWET 5028520 
NOPCOWET ENA-2092602772 
NOPCOWET ENA-307602818 
NOPCOWET ENA-492602882 
NOPCOWET ENA-6004602774 
NOPCOWET ENA-6023602823 
PG26N325970 
PULCRA NI 129/90607906 
REWOPOL PGK 200045675 
SALINOFIX 500509604023 
SUBSTIFIX-AF 831809603918 
Surfer317334 
SURFYNOL 10457019 
SYNPERONIC 13/1020742 
TEXAPHON A-40028529 
Wassertop F-104604279