Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Calcium bromide602839 
Calcium Bromide Brine / Chloride Brine with BaraCor W-476608084 
Calcium Chloride 77% flakes608273 
Calcium Chloride, Powder 80-85%602828 
Calcium chloride, Prilles 94-97%602625 
Calcium hydroxide25807 
CBS-3083862 
INVERMUL NT69385 
Kalium hydroksid løsning 40-50%608278 
Kalium Hydroxid309793 
Kalium Karbonat309794 
KCl / POLYMER / GLYCOL WBM608128 
KCl/GEM GP Premix608093 
Natrium Persulfat309795 
POTASSIUM CARBONATE102223 
Potassium iodide, powder602838 
SODA ASH102228 
Sodium Chloride Brine/MEG608096 
SUPERCLEAN HDE83086 
TEMBLOK MEGA69389 
XIAMETER® MEM-1517 EMULSION-EU600440