Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
BaraECD608083 
Calcium Chloride 77% flakes608273 
Calcium Chloride, Powder 80-85%602828 
Calcium chloride, Prilles 94-97%602625 
Low ECD Drilling fluid - XP-07608091 
Low Solids oil based fluid - XP-07608095 
Reduced Solids oil based fluid608097 
SBM CL-NO XL602645 
Standard oil based drilling fluid - ENVIROMUL MUD608103 
XP-07 MUD102225 
YELLOW XP-07 MUD318348