Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Alvheim blend crude oil325811 
Alvheim Blend Crude Oil605533 
Alvheim Naturgass325810 
Alvhem Naturgass607541 
CALSIUM CHLORIDE160415 
CLOV603424 
Crude oil sahara blend608361 
Crude oil, sweet608362 
EKOFISK RÅOLJE67164 
Forcados crude oil614298 
Ivar Aasen Crude oil325809 
Ivar Aasen Crude Oil605531 
KALILUT 4%608782 
Knarr Crude Oil607834 
Kondensat316592 
KONDENSAT (Norsk sokkel)81710 
LNG316593 
LPG316591 
LPG (fra Sture terminalen)312525 
METANOL120433 
NAFTA58986 
Nafta (fra Sture terminalen)312732 
Naturgass607984 
Naturgass605534 
Naturgass607989 
Naturgass304487 
NATURGASS45654 
Naturgass (norsk sokkel)312831 
Oil (Novoportovskoye Field)608411 
Olje i cargotanker Skarv607982 
Pierce Crude Oil602932 
Råolje605532 
Råolje607988 
RÅOLJE (GYDA)120300 
RÅOLJE (Norsk Sokkel)46073 
RÅOLJE CRUDE OIL67711 
RÅOLJE CRUDE OIL76003 
RÅOLJE CRUDE OIL76002 
Råolje fra Skarv321844 
RÅOLJE FRA ULA67707 
RÅOLJE FRA VALHALL67706