Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
AQUARAPID F80351 
AQUATENSID BW/RB80352 
AS 13580758 
BLACKYNOL WL 3380353 
EUTALLOY PE 892868167 
EUTROLOY 16800150552 
FEROQUENCH 200080361 
ISODUR 22080638 
ISOMAX 16981960 
ISORAPID 277 HM80640 
MARQUENCH 72280641 
NOVAGUARD 200 BASE46222