Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
CORRO-ZINC 97 (INTERNT NR. F001)92031 
CORRO-ZINC 97 (INTERNT NR. F001)92031 
Primax AC 92SG (internt nr. F002)305485 
Primax AC 92SG (internt nr. F002)305485