Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
GRAS SKJÆREVÆSKE202528 
OMNICOOL1866 
SKJÆREVÆSKE102318 
thread cutting oil kajo mep - aerosol302706 
Thread Cutting Oil Solar MEP323213 
Tilia Gängpasta321639