Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
AQUA HAND WASHING CREAM86427 
Black Box (varenr.1672 og 1675)318753 
DINA Liljelotion318270 
EUROXIDE FAO308150 
EXSTRA HANDS86302 
EXTRA HANDS- 
FEND311770 
HAND & BODY SOAP86303 
HANNA315582 
HDHC311742 
Orange Scrub322451 
PC 201306601 
PC 202311789 
ROGYLAN42453 
SWOOP EXTRA1879