Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
BEROLAMIN 20 BA-2058929 
BETO IRR Asfalt323193 
BETO SCJ Forseglingsmasse323192 
CECABASE 200324525 
DIAMINE HBG PELLETS58390 
ELASTOCOAT C 6915/122 POLYOLKOMPONENTE604148 
EZ STREET311760 
PENETRASJONSBITUMEN28408 
PENETRASJONSBITUMEN170314 
PJ1 TRACKBITE 151032 
REDICOTE E-958395 
Redicote EM24305235 
REDICOTE EM2658394 
REDICOTE EM4458396 
Rediset LQ 1102CE313392 
Rediset WMX 8017310315 
TEXITE 5551881 
VEIOLJE VM 500101336 
VIACID BITUMENEMULSJON40034 
VIAFLEX POLYMER MODIFISERT BITUMEN170316 
VISKOSITETSBITUMEN170315 
WestRez 5105P318770 
Westrez 5110P324491 
WETFIX BE58925 
WETFIX I58393 
WETFIX N42258388 
WETFIX NT58924 
AA 01758906