Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Carbofrax 4 Sic Mortar303228 
CARBOFRAX 8S200203 
Hey´di Lim & Leire100384 
HEYDI ILDFAST MØRTEL23539 
LC 987200202 
MOLDABLE SERIES PRODUCTS CONTAINING RCF324650 
REFRAX200204 
TECHNOSEAL - KANALSEMENT92969 
weber FireMortar603746 
weber FireRepair603747