Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
DIVINOL FLOCKUNGSMITTEL POH 0977070561 
DIVINOL KOAG 314 0314070559 
DIVINOL KOAG 600 LACK-KOAGULIERMITTEL 0600070560 
DIVINOL KOAG 715 (07150)80657 
DIVINOL KOAG 72581166 
DIVINOL KOAG 825130035 
DIVINOL KOAG 852 (08520)80654 
DP9-8239 (SGA-NS)66511 
KLARAID IC117687306 
KLARAID PC119487309 
MAGNAFLOC 10160397 
MAGNAFLOC 110L59433 
MAGNAFLOC 90L59427 
NALCO 71211302114 
NALCO 7430591442 
NALCO 7431053562 
NALCO 7468153062 
NALCO 760753563 
Nalco 7607 Plus304595 
NALCO® 77139302118 
Nalcoat 2610314788 
NALCOLYTE 713293753 
NORDPAC 18315104 
NORDPAC 18- 
NOVUS CE2667E87371 
Polyaluminiumklorid 9%325658 
SOLISEP MPT15087305 
ULTRION 71223302115