Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Alkanolamine 5503323726 
BARRIKADE STEINBELEGG LY B-DEL93644 
BOSTIK 50758030 
Dietyleenglycol306130 
FILMLØSUNG 83 45465182 
Jackon-Membranisolering / Tetningsmimbran326299 
LYSLAKK GULL 1106 2331417056 
LYSLAKK GULL 1106 23368417057 
LYSLAKK KLAR 1101 11927213 
LYSLAKK KLAR-MATT 1104 4771610893 
LYSLAKK SØLV 1107 23921117058 
MasterSeal M 338 colored PART A604058 
MasterSeal M 338 PART B604051 
MASTERTOP BC 308 PTB320920 
Monoethyleenglycol306131 
NEOGEL50398 
Toyota Windshield Adhesive 1K Primer321565