Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
GIVA BLADGLANS69197 
GIVA BLADGLANS69069 
JO-NI MØBELPUSS56625 
Permafleet HS Matt Binder 679 402533124098354513 
Permafleet HS Matt Binder 679 402533124098354513 
POWER COAT GLANSTILSETNING FOR " 3 IN 1 "93025 
POWER COAT GLANSTILSETNING FOR ``3 in 1``-