Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
AMMONIAKK 24 - 24,9%44433 
Ammoniakk 24,9 %309518 
AMMONIUMKLORID44114 
Erhavit EF309530 
GLUTARALDEHYDE 24%91798 
LUBRITAN WP58950 
NATRIUMHYDROGENSULFID, FLINGER24606 
NATRIUMKARBONAT75387 
NATRIUMSULFID44141 
Natriumsulfid min. 60% 607786 
NOVALTAN AL13155 
NOVALTAN PF13157 
Oropon MS gran314686 
Oropon OR309533 
TANICOR VB P200028 
TANIGAN 3LN101894 
TANIGAN CLS 50 Liquid22706 
TANIGAN OS58963 
TANIGAN PR101456 
TANIGAN RFS101457