Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
FLORFLUX C2 OG C2 ML41956 
GALVAFLUX DS308632 
GALVAFLUX DS FLYTANDE160265 
SINKAMMONIUMKLORID70892