Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
ACTANE 345100134 
ANKOR 1113/2 MAINT.SALT59662 
BARIUMFLUORID80844 
BORSYRA, GRANULAR160475 
CANDOCLENE 91725144 
DMK KATALYSATOR 250 SIF1897 
ENFINITY 9LF PART B102205 
ENFINITY 9LF PART C102206 
ENFINITY 9LF PART E102207 
HEEF 25 C54520 
HEEF 25 G150369 
HEEF 25 RS150368 
HEEF KR G308869 
HEEF KR R308868 
Kaliumcyanid303884 
KOBBERSALT FG54100 
KOPPARSULFAT306399 
KOPPERKONSENTRAT 4 KONC.28889 
KROMSYRE28319 
Kromsyre308441 
KRYOLITT, TRINATRIUMHEKSAFLUORALUMINAT80931 
MARK 90 M 90253584 
NATRIUMBIKROMAT160312 
Natriumklorid614951 
NICKELACETAT67792 
NICKELSTRIKE BAD160264 
NIKKELKLORID25156 
Nikkelklorid Hexahydrat308658 
NIKKELSULFAT25155 
Nikkelsulfat308659 
Nikkelsulfat614267 
SINKKLORID308953 
SØLVCYANID 80,5 % AG31648 
TINNSALT SU53322 
TINNSULFAT160313 
Triseal II (EU)308871 
Tristar 300 conductor317472 
UNICLEAN 27153572 
UNICLEAN 284190047 
UNICLEAN 501 PART 1190048 
Unizinc NCZ 428 3x conc308870