Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Acenol FGS323787 
Altonit SF- 
AQUAMONT B/FENNOLITE LF 523878 
AQUAMONT B/FENNOLITE LF 523878 
AQUAMONT BENTONITT LEIRE/FENNOLITE LF5- 
CHELATING AGENT U04454323 
Chimec 5565321571 
Cleartron ZB-590327281 
Cleartron ZB-590327281 
DPAM-2280,SUPERFLOC-228060677 
DPAM-2280,SUPERFLOC-228060677 
EKOFLOCK 5466635 
EPT-2811317042 
FENNOFIX 4023880 
FENNOFIX 4023880 
Fennofloc SA 84605427 
Fennofloc SA 84605427 
Fennolite LF5- 
Fennolite LF5- 
Fennopur 9350316491 
Fennopur 9350316491 
Fennopur MET T 15311273 
Fennopur MET T 15311273 
Fennoscale P 80318070 
Fennoscale P 80318070 
Fennosil ES 210310437 
Fennosil ES 210310437 
Fennotech 1765319606 
Fennotech 1765319606 
Ferrolin 8661322485 
HR-2568303212 
HYPAM 4816RS,SUPERFLOC 4812, 4814, 4816, 4818, A 1820, A1849RS, A1883R60956 
HYPAM 4816RS,SUPERFLOC 4812, 4814, 4816, 4818, A 1820, A1849RS, A1883R60956 
Korrekturtilsats Z50614830 
MMA TRIAZINE304003 
NA3T 15% SOLUTION305008 
Nalmet 1689309411 
NATRIUMBISULFIT 38 - 40% 605530 
Natriumbisulfitt 36 - 40% løsning302668 
NATRIUMBISULFITTLØSNING (NSL65)- 
PEMCAT 803320353 
PHOSPHORIC ACID 85%306041 
Pluspac S 1465315856 
PLUSPAC S 1465314960 
Polydadmac C591600280 
Polydadmac C591600280 
RBW8231737234 
RS-10060303101 
SACHTOKLAR8219 
SEDIFLOC 1090C/HMW600738 
SEDIFLOC 1090C/HMW600738 
SNOMAX® SNOW INDUCER- 
SNOMAX® SNOW INDUCER60621 
SODIUM BISULPHITE 65100619 
SODIUM BISULPHITE 65100619 
Sodium bisulphite NSL65- 
SUPERFLOC A (100..-110..-120..-130..-137) PWG, N-100PWG, N-300PWG,DPAM60597 
SUPERFLOC A (100..-110..-120..-130..-137) PWG, N-100PWG, N-300PWG,DPAM60597 
SUPERFLOC A 1820- 
SUPERFLOC A-120HMW- 
SUPERFLOC A-130HMW- 
SUPERFLOC A-137- 
SUPERFLOC C-1592RS- 
SUPERFLOC C-1592RSC/1594/1596/1598/SD-2064/SD-20617/SD-2065/SD-2080/SD60672 
SUPERFLOC C-1592RSC/1594/1596/1598/SD-2064/SD-20617/SD-2065/SD-2080/SD60672 
SUPERFLOC C-1598- 
SUPERFLOC C-442/444/446/448/491../492../493../494../496../498..C-493HM60671 
SUPERFLOC C-442/444/446/448/491../492../493../494../496../498..C-493HM60671 
SUPERFLOC C-446- 
SUPERFLOC C-492- 
SUPERFLOC C-493HMWP- 
SUPERFLOC C-494HMW- 
SUPERFLOC C-496- 
SUPERFLOC C-567- 
SUPERFLOC C-567/573/577/581 FLOCCULANT60676 
SUPERFLOC C-567/573/577/581 FLOCCULANT60676 
SUPERFLOC C-587/591/592/594 FLOCCULANT- 
SUPERFLOC C-587/591/592/594/595 FLOCCULANT,C-591HMW,C-59160673 
SUPERFLOC C-587/591/592/594/595 FLOCCULANT,C-591HMW,C-59160673 
Superfloc C-6598605507 
Superfloc C-6598605507 
SUPERFLOC N (100 OG 300), N300PWG og DPAM N300PWG60596 
SUPERFLOC N (100 OG 300), N300PWG og DPAM N300PWG60596 
SUPERFLOC SD-2083- 
Superfloc SD-6083613122 
Superfloc SD-6083613122 
SUPERFLOC® C-573- 
SUPERFLOC® C-577- 
SUPERFLOC® C-581- 
SUPERFLOC® C-587- 
SUPERFLOC® C-591- 
SUPERFLOC® C-592- 
SUPERFLOC® C-594- 
SUPERFLOC® C-595- 
SVOVELDIOKSYD 100% Sulfur dioxide BULK60962 
SVOVELDIOKSYD 100% Sulfur dioxide BULK60962 
SYNTETISK KRYOLITT (EPAC, CHINA)7211 
Test-WT-22313155 
WT-1040303068 
WT-1051303984 
WT-1375322327 
WT-1402303067 
WT-1432322336 
WT-1450317039 
WT-1461322347 
WT-20303069