Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Acenol FGS323787 
Altonit SF- 
AQUAMONT B/FENNOLITE LF 523878 
AQUAMONT B/FENNOLITE LF 523878 
AQUAMONT BENTONITT LEIRE/FENNOLITE LF5- 
CHELATING AGENT U04454323 
Chimec 5565321571 
Cleartron ZB-590327281 
DPAM-2280,SUPERFLOC-228060677 
DPAM-2280,SUPERFLOC-228060677 
EKOFLOCK 5466635 
EPT-2811317042 
FENNOFIX 4023880 
FENNOFIX 4023880 
Fennofloc SA 84605427 
Fennofloc SA 84605427 
Fennolite LF5- 
Fennolite LF5- 
Fennopur 9350316491 
Fennopur 9350316491 
Fennopur MET T 15311273 
Fennopur MET T 15311273 
Fennoscale P 80318070 
Fennoscale P 80318070 
Fennosil ES 210310437 
Fennosil ES 210310437 
Fennotech 1765319606 
Fennotech 1765319606 
Ferrolin 8661322485 
HR-2568303212 
HYPAM 4816RS,SUPERFLOC 4812, 4814, 4816, 4818, A 1820, A1849RS, A1883R60956 
HYPAM 4816RS,SUPERFLOC 4812, 4814, 4816, 4818, A 1820, A1849RS, A1883R60956 
MMA TRIAZINE304003 
NA3T 15% SOLUTION305008 
Nalmet 1689309411 
NATRIUMBISULFIT 38 - 40% 605530 
Natriumbisulfitt 36 - 40% løsning302668 
NATRIUMBISULFITTLØSNING (NSL65)- 
PEMCAT 803320353 
PHOSPHORIC ACID 85%306041 
Pluspac S 1465315856 
PLUSPAC S 1465314960 
Polydadmac C591600280 
Polydadmac C591600280 
RBW8231737234 
RS-10060303101 
SACHTOKLAR8219 
SEDIFLOC 1090CHMW600738 
SEDIFLOC 1090CHMW600738 
SNOMAX® SNOW INDUCER60621 
SNOMAX® SNOW INDUCER- 
SODIUM BISULPHITE 65100619 
SODIUM BISULPHITE 65100619 
Sodium bisulphite NSL65- 
SUPERFLOC A (100..-110..-120..-130..-137) PWG, N-100PWG, N-300PWG,DPAM60597 
SUPERFLOC A (100..-110..-120..-130..-137) PWG, N-100PWG, N-300PWG,DPAM60597 
SUPERFLOC A 1820- 
SUPERFLOC A-120HMW- 
SUPERFLOC A-130HMW- 
SUPERFLOC A-137- 
SUPERFLOC C-1592RS- 
SUPERFLOC C-1592RSC/1594/1596/1598/SD-2064/SD-20617/SD-2065/SD-2080/SD60672 
SUPERFLOC C-1592RSC/1594/1596/1598/SD-2064/SD-20617/SD-2065/SD-2080/SD60672 
SUPERFLOC C-1598- 
SUPERFLOC C-442/444/446/448/491../492../493../494../496../498..C-493HM60671 
SUPERFLOC C-442/444/446/448/491../492../493../494../496../498..C-493HM60671 
SUPERFLOC C-446- 
SUPERFLOC C-492- 
SUPERFLOC C-493HMWP- 
SUPERFLOC C-494HMW- 
SUPERFLOC C-496- 
SUPERFLOC C-567- 
SUPERFLOC C-567/573/577/581 FLOCCULANT60676 
SUPERFLOC C-567/573/577/581 FLOCCULANT60676 
SUPERFLOC C-587/591/592/594 FLOCCULANT- 
SUPERFLOC C-587/591/592/594/595 FLOCCULANT,C-591HMW,C-59160673 
SUPERFLOC C-587/591/592/594/595 FLOCCULANT,C-591HMW,C-59160673 
Superfloc C-6598605507 
Superfloc C-6598605507 
SUPERFLOC N (100 OG 300), N300PWG og DPAM N300PWG60596 
SUPERFLOC N (100 OG 300), N300PWG og DPAM N300PWG60596 
SUPERFLOC SD-2083- 
Superfloc SD-6083613122 
Superfloc SD-6083613122 
SUPERFLOC® C-573- 
SUPERFLOC® C-577- 
SUPERFLOC® C-581- 
SUPERFLOC® C-587- 
SUPERFLOC® C-591- 
SUPERFLOC® C-592- 
SUPERFLOC® C-594- 
SUPERFLOC® C-595- 
SUPERFLOCK58761 
SVOVELDIOKSYD 100% Sulfur dioxide BULK60962 
SVOVELDIOKSYD 100% Sulfur dioxide BULK60962 
SYNTETISK KRYOLITT (EPAC, CHINA)7211 
Test-WT-22313155 
WT-1040303068 
WT-1051303984 
WT-1375322327 
WT-1402303067 
WT-1432322336 
WT-1450317039 
WT-1461322347 
WT-20303069