Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Core Shell 71305309413 
DIVINOL FLOKNINGSMEDEL IE 01 (76201)80655 
Fennofix 50- 
FENNOFIX 50, FENNOFIX 57,Fennofix C410PW60083 
FENNOFIX 50, FENNOFIX 57,Fennofix C410PW60083 
Fennofix 57- 
FENNOFIX C1200319608 
FENNOFIX C1200319608 
FENNOPOL A 330257524 
Fennopol K3400P317172 
Fennopol K3400P317172 
FENNOPOL K4600R60392 
FENNOPOL K4600R60392 
Fennopol N 199- 
FENNOPOL N 199/N 20024180 
FENNOPOL N 199/N 20024180 
Fennopol N 200- 
Fennosil 2S600224 
Fennosil 2S600224 
KemEcal B6794601118 
KemEcal B6794601118 
MAGNAFLOC 159725283 
Nalco® 74695314792 
NOVUS CE2688E86188 
Retaminol 2 S314991 
Retaminol 2 S314991 
sepco dl-gruppen302707 
sepco dl-gruppen302707