Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
ARBOCEL BWW 4038805 
ARBOCEL FR 600-30, FD 00, FD40, PWC 500, PWC 500 R170814 
BLAST FURNACE SLAG54053 
MINEX S 10,20,30,40,50041348 
MIPA P 35 ELASTIC69276 
SILICATE ADDITIVE D7517092 
TALC (all types)202055 
ZINKOXID PHARMA 494325 
ZINKOXIDE WHITE SEAL202058