Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
20L KOD 400 XLO Plate Solution 7429103601030 
20L KOD Goldstar Premium Repl 9417288601033 
20L KOD Goldstar Premium RTU Dev 93659900601045 
20L Kodak 206R XLO Violet Replenisher 7855802601037 
20L SP500 Plate Solution 7917933601046 
7429111 20L KOD 400R XLO Plate Replenisher601035