Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
C-41 CD-S starter for CD-R and CD-LR (104045)310781 
C-41 FARGEFREMKALLER (DEVELOPER-REPLENISHER) PART 2 (103909 PART2)93957 
C-41 FARGEFREMKALLER (DEVELOPER-REPLENISHER) PART 3 (103909 PART 3)93958 
CD-R, 100 L; RA-4 DEVELOPER-REPLENISHER CD-R PART 1 (102249)202147 
CD-R, 100 L; RA-4 DEVELOPER-REPLENISHER CD-R PART 2 (102249)202145 
CD-R, 100 L; RA-4 DEVELOPER-REPLENISHER CD-R PART 3 (102249)202149 
Centrabrom S (107143)310786 
COLORPRINT 1500 DEVELOPER 4X2 LITRES (103024)202195 
COLORPRINT 47, DEVELOPER AND REPLENISHER (102098)93559 
COLORPRINT 48 COLOUR DEVELOPER REPLENISHER 60L CONC (103107)93965 
COLORTEC C-41 Negativ Kit Rapid CD Part 1 (102226 CD-P1, 102228 CD-P1)310733 
COLORTEC C-41 Negativ Kit Rapid CD Part 2 (102226 CD-P2, 102228 CD-P2)310734 
COLORTEC C-41 Negativ Kit Rapid CD Part 3 (102226 CD-P3, 102228 CD-P3)310735 
COMPACTLINE RA-4 PAPER CATRIDGE TYPE 49 PART 1 (103014)94801 
DOKUMOL LIQUID IL (100272)93551 
ECOJET-N DEVELOPER-REPLENISHER N -1 (100401)93552 
ECOJET-P COMPACT DEVELOPER-REPLENISHER P-1 (100441/P1)93556 
Emofin Step 1 Part A for 1L (100004)310731 
Emofin Step 1 Part B for 1L (100004)310730 
Emofin Step 2 for 1L (100004)310732 
EN 23257862 
EN 232- 
EN 32060877 
EN 320- 
EUKOBROM FLYT. 250 ML/1,0 L/5,0 L (100294/100296/100298)202148 
FARGEFREMKALLER C-41 LR DEVELOPER-REPLENISHER PART 1 (104155)202193 
FARGEFREMKALLER C-41 LR DEVELOPER-REPLENISHER PART 2 (104155)202192 
FARGEFREMKALLER C-41 LR DEVELOPER-REPLENISHER PART 3 (104155)202190 
FARGEFREMKALLER RA-4 SLR DEVELOPER-REPLENISHER PART 2 (102582)202151 
G 138I DEL A59978 
G 138I DEL B59979 
G 138I DEL C59980 
G 15021006 
G 153 DEL B21891 
G 153, DEL A21007 
G 4500 C DEL A60867 
G 5200 B60452 
G 5200 B- 
G12893592 
G135 PART A93587 
G135 PART B93588 
G135S93591 
G138I DEL A- 
G138I DEL B- 
G138I DEL C- 
G138I, DEL A- 
G138I, DEL B- 
G138I, DEL C- 
G150- 
G153 DEL B- 
G153, DEL A- 
G153, DEL B- 
G335 PART A93590 
G335 PART B93589 
G4500C DEL A- 
G4500C, DEL A- 
KODAK DENTAL X RAY DEV. # 50606861085 
KODAK RP X-OMAT DEVR STRTR # 133264220858 
MONOLINE RA-4 CD-R (104481)93964 
PAPER CARTRIDGES T48, DEVELOPER PART 1 (103012)202189 
Professionalline RA-4 CD-R Part 1 (102265)310739 
Professionalline RA-4 CD-R Part 2 (102265)310740 
PROFESSIONALLINE RA-4 DEVELOPER-REPLENISHER CD-R PART 2 (102318)202020 
RA-4 SLR DEVELOPER-REPLENISHER PART 1 (102582)202150 
READYMATIC DEVELOPER REPLENISHER # 502386620856 
SP 2000 CHEMICALS CD-R COLOUR-DEVELOPER REPLENISHER, CONC. 2 L (10352093959 
ULTRAFIN LIQUID 0,25 L/1,0 L (100152)/(100154)94797 
X-OMAT EX DEV/REPL. PART B CAT.NO. 523934870171 
X-OMAT EX DEV/REPL. PART C CAT.NO. 523934870172