Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
AIR DRY FLUX T 32755386 
AMMONIUMKLORID31834 
CUPROTEC 916/185731 
FLUSSMIDDEL A-412-224567 
FLUSSYRE 38,5/41,5%44030 
FLUSSYRE 49-51% (N)55810 
Flussyre 58-59,9%304946 
FLUSSYRE 71-75%41752 
Flux A-412-2306805 
Hydrofluoric acid 71-75%22185 
Lunkerit KT/M1304079 
MINEX S 10,20,30,40,50041348 
NITRAL C 1985739