Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
ALBAFIX ECO170897 
Bim CR 9070309229 
Erional FRN309386 
FENNOBRITE C5022170765 
FENNOBRITE C5022170765 
FENNOFIX 4023880 
FENNOFIX 4023880 
Fennofix 50- 
FENNOFIX 50, FENNOFIX 57,Fennofix C410PW60083 
FENNOFIX 50, FENNOFIX 57,Fennofix C410PW60083 
Fennofix 57- 
Fennofix K 96321807 
Fennofix K 96321807 
Fennosil E 128310436 
Fennosil E 128310436 
Fennostrenght MLX312697 
Fennostrenght MLX312697 
Fennostrength 325614635 
Fennostrength 325614635 
Formaldehydløsning 35%317854 
Formaldehydløsning 37%323806 
HERDINS TEXTIL COLOUR FIX86460 
NITOR FIXING AGENT180051 
POLYMIN SK101174 
Tekstilfargesalt304611 
UV-FAST W LIQ.101694 
ZENIX DC790190883 
ZENIX DC790190883 
ZENIX DC790190883