Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
FIXATIV SPRAY85834 
FIXATIV SPRAY 400 ML 180006170986 
Formaldehydløsning 4 % fosfatbuffrad Art.nr. 02163308614 
Formaldehydløsning 4% fosfat buffrad Art.nr. 02178308700