Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Cirex DE 73B2 603110 
KADMIUM (KADMIUM METALL)90643 
Lead/leadmonoxide mixture316964 
LL 1-2577 CONFORMAL COATINGSPRAY85444 
LL MS-4 SPRAY85447 
NIKALET ERC PF 1440100519 
Orange lead316965