Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
BITREX 2551139 
METYLISOBUTYLKETON (MIBK)20135 
MEYLISOBUTYLKETON80693