Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
904 BLYERSTATNING69569 
ISOOCTANE ASTM91973 
N-HEPTAN ASTM / N-HEPTANE 9991975 
OCTANE 80 BLEND91974 
STP DIESEL INJECTION TRIM21264 
TOLUENE, ASTM RF GRADE, ANTIOXIDANT91976