Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
BENZOFLEX 9-88190282 
BINDEMIDDEL OCTASTIT VIII23949 
BINDEMIDDEL OCTASTIT VIIIG23948 
BUTYL-NENA42632 
HANSA ASM 9020 VP201158 
MEGASOFT JET LF101627 
N-ETYLETANOLAMIN101443 
N-METYLETANOLAMIN101444 
NS 3309539 
POLYPROPYLENGLYKOL 40060553 
SG 2000 KOMP. B75976